Zakres szkoleń oraz cennik

Licencja PPL(A)

Licencja pilota samolotowego turystycznego jest pierwszym etapem na drodze do licencji pilota zawodowego. To początek przygody związanej ze zdobywaniem kolejnych lotniczych umiejętności i doświadczeń. Uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych o napędzie tłokowym w klasie SEP(L) o masie do startowej nieprzekraczającej 5700kg.   

Licencja PPL(A)

Wymagania dla kandydata do licencji pilota samolotowego turystycznego:

 • minimalny wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia – ukończone 16 lat;
 • minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji – ukończone 17 lat;
 • wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej klasy 2.

Szkolenie:

 • Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów i samokształcenia. Może odbywać się stacjonarnie (w grupie min. 10-cio osobowej) lub e-learningowo. Szkolenie kończy się  egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i uzyskaniem  zaświadczenia o ukończeniu kursu teoretycznego.
 • Po ukończeniu szkolenia teoretycznego  uczestnik może przystąpić od razu do części praktycznej szkolenia a egzaminy teoretyczne, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,  może zdawać w czasie jego trwania.
 • Szkolenie praktyczne składa się z  minimum 45 godzin lotu, w tym minimum 35 godziny z instruktorem  i  10 godzin lotów samodzielnych.  
 • Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego, należy posiadać zaświadczenie o zaliczonym, egzaminie teoretycznym do licencji PPL(A).
 • Po zakończeniu szkolenia praktycznego w ATO i nabyciu wystarczających umiejętności, można przystąpić do egzaminu praktycznego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.  Państwowy egzamin praktyczny odbywa się w formie  lotu z egzaminatorem LKE.
 • Po odbyciu wymaganych Programem Szkolenia lotów i nabyciu wystarczających umiejętności by zostać pilotem, zdajesz egzamin praktyczny u egzaminatora ULC i uzyskujesz licencję LAPL(A).
 • Egzamin państwowy teoretyczny odbywa przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, natomiast egzamin praktyczny można zdawać na samolocie, na którym odbywało się szkolenie, u egzaminatora państwowego zarekomendowanego przez nasz ośrodek.

Koszt szkolenia:

 • Szkolenie praktyczne do PPL(A) - 45 godzin lotu na samolocie:
  • CESSNA 152 – 32 400 PLN
  • CESSNA 172 - 35 550 PLN
 • Koszt godziny lotu ponad wymaganą ilość godzin szkolenia
  • CESSNA 152 - 720 PLN
  • CESSNA 172 - 790 PLN
 • Szkolenie objęte jest 23% stawką VAT.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z VAT w przypadku dalszego szkolenia do licencji pilota zawodowego CPL(A).

Uwagi:

 • Pilot z licencją PPL(A) może wykonywać loty międzynarodowe,  pod warunkiem, że posiada wpis do licencji potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej operacyjnym (ICAO 4) lub wyższym.
 • Pilot może wykonywać loty niekomercyjne lub szkoleniowe,  jako instruktor samolotowy, jeśli posiada wpisane do licencji, aktualne uprawnienie FI(A)R.
 • Istnieje  możliwość uzyskania uprawnień na VFR noc